PLAIN DATES.

Ajwa, Safawi, Anbar, Khodri, Ruthana, Sukari, Sougai.